Idź Odniesienie do alfabetycznej choroby
medycyna online

Odniesienie do alfabetycznej choroby

A

B

W

R

D

H

Do

K

M

H

Oh

F

R

Z

T

Mieć

F

X

C

H

Uh

Jestem

    Idź
    Idź